Overige openbare gegevens

Doel

In artikel 2 lid 1 van de statuten wordt het doel van de stichting als volgt omschreven:

‘De stichting heeft ten doel de toegankelijkheid van wetenschappelijk- en hoger beroepsonderwijs voor minder- en niet draagkrachtige studenten te verbreden en daartoe het financieel ondersteunen van jonge mensen, niet zijnde (afstammelingen van) collatoren, die een vooropleiding in Leeuwarden hebben genoten ten behoeve van hun opleiding aan een Nederlands instituut met als doel het behalen van de master- dan wel de doctorstitel dan wel hogere beroepsopleiding aan een Nederlands instituut met als doel het behalen van de bachelortitel’.

In lid 3 van hetzelfde artikel wordt verder bepaald dat, als in een jaar geen of onvoldoende uitkeringen kunnen worden gedaan aan de in lid 1 genoemde personen, uitkeringen kunnen worden gedaan aan andere personen die in Fryslân een vooropleiding hebben genoten en die aan een Nederlands instituut de master- doctors- dan wel bachelortitel willen behalen.

 

Beleidsplan 2020 tot en met 2021

Het bestuur is van plan de volgende aantallen nieuwe studenten toe te laten, naast de studenten die  al studeren met een bijdrage van het leen:


2020: 6              (reeds studerend: 9)

2021: 10            (reeds studerend: 4)

2021: 10

2022: 15

 

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, aan hen wordt een presentiegeld per vergadering betaald dat binnen de wettelijke normen blijft, alsmede een reiskostenvergoeding gebaseerd op de kostprijs van het vervoer.

 

Verslag van de activiteiten

In het jaar 2019 (studiejaar 2019/2020) is aan 14 studenten een bijdrage toegekend. In het jaar 2018 was dit aantal 10. In 2020 aan 15 studenten, in 2021 aan 20 studenten.