Financiële verantwoording

De Stichting is een zuiver vermogensfonds dat de opbrengst van het ter beschikking staande vermogen nagenoeg uitsluitend besteedt ten behoeve van haar doelstelling. Gepubliceerd worden de gecomprimeerde cijfers van de exploitatierekening.

 

Opbrengsten
Pacht
Effecten 
Overige opbrengsten

 

 

Kosten
Pensies
Kosten en lasten landerijen
Bestuurskosten
Overige algemene kosten

 

Exploitatieresultaat

Bijzondere baten (lasten)

Resultaat

Verdeling resultaat
Reservering voor inflatie ¹)
Toevoeging vrije reserve
Toevoeging reserve pensies
Toevoeging ongerealiseerde koerswinsten1) Reservering op basis CPI ter instandhouding van het eigen vermogen

2020
x € 1.000

                   83
28
3
                        
114
- - - - - - - - - -


34
9
0
4
                        
47
- - - - - - - - - - 
67
90
                        
157
==========

                   19
0
204
(66)
                        
157
  ========= 

2021
x € 1.000

                    81
  303
-
                        
384
- - - - - - - - - - - 


45
8
1
5
                        
59
- - - - - - - - - - 
325
-/- 7
                        
318
==========

                    40
0
10
268
                        
318
  =========