Openbare gegevens

Stichting Sint Jacobs- of Sint Jobsleen tot Oldehove

De Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) bij beschikking d.d. 20 februari 2020, fiscaal nummer 8031 32 256 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 41003289

Contactgegevens

p.a. De heer A. Schilstra, administrateur-ontvanger
Vossepôle 1
8701 HE Bolsward

e-mailadres: aschilstra46@gmail.com

Bestuur:

De heer Ir. J.W.H. Sixma baron van Heemstra MBA te Brussel, voorzitter

Mevr. drs. M. de Beus, te Amsterdam, penningmeester

De heer mr. H.P. Breuker te Drachten, secretaris

 

Overige openbare gegevens