Nieuws

Geanonimiseerde en ingekorte citaten uit de toelichting van leerlingen bij enkele toegekende aanvragen *)

"Door.......heeft mijn ene ouder maar net genoeg geld om voor zichzelf te zorgen en blijft er nagenoeg niks over om mij en ..........te ondersteunen. Omdat ik volgend jaar ga studeren en wij het thuis door de bovengenoemde reden niet zo ruim hebben, denk ik dat een pensie van het Leen een steuntje in de rug voor mij kan zijn tijdens mijn studiejaren".

"Ik zou graag een bijdrage willen ontvangen van het leen aangezien mijn ouders altijd hun best hebben gedaan om mij een zo goed mogelijke studie te laten volgen. Helaas zijn zij door........financieel niet in de mogelijkheid om de komende jaren bij te dragen. Hierdoor zal ik vanaf september maximaal moeten lenen, waardoor ik aan het einde van mijn studie met een enorme schuld zal zitten".

 

 

 *) Leerlingen  hebben het gebruik van deze geanonimiseerde citaten goedgekeurd, dit was overigens geen voorwaarde voor verstrekking van de pensie.