Toestemmingsverklaring Verwerking Persoonsgegevens

Ik verklaar dat ik het Register van Verwerkingsactiviteiten waarin het privacy-beleid is vastgelegd van:  

Stichting Sint Jacobs- of Sint Jobsleen tot Oldehove

heb ontvangen, gelijktijdig met het Sollicitatieformulier voor een bijdrage uit dat Leen en dat ik het Register van Verwerkingsactiviteiten heb gelezen en het Leen toestemming geef om de door mij op het sollicitatieformulier verstrekte gegevens en de daarbij gevoegde bijlagen te verwerken op de manier als beschreven in het Register van Verwerkingsactiviteiten

s.v.p. invullen en ondertekenen: